hainekan

10 tekstów – auto­rem jest haine­kan.

Zaz­wyczaj człowiek wie­rzy naj­pierw w to co widzi do­piero po­tem w to co tak nap­rawdę czuje. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 lutego 2011, 16:05

Z miłością jest jak z mgłą, gdy jest nap­rawdę duża nie widzisz przez nią nic. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 lutego 2011, 12:48

Nie lu­bię Siebie za to i żałuję chy­ba
Bo zaw­sze, kiedy chcę się związać z kimś mam z tym przypał...
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lutego 2011, 11:20

Pier... wyścig szczurów i presję, jes­tem sobą, ro­bię swo­je i żyje tu dla siebie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lutego 2011, 12:33

Nie war­to wychodzić z siebie dla ko­goś niedoj­rzałego. On i tak te­go nie doceni... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 lutego 2011, 14:43

Życie jest jak bo­sy spa­cer po tra­wie pełnej węży... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2011, 10:27

W dzi­siej­szych cza­sach dwu­lico­wość to jed­na z naj­po­pular­niej­szych chorób 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 stycznia 2011, 15:30

Strojąc się "2h" przed lus­trem już wte­dy zaczy­na się Twój 'wyścig szczurów'... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 stycznia 2011, 13:07

A te­raz gdy wszys­tko już się skończy będę tak krążył bez ce­lu, bez Ciebie, bez sensu... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 stycznia 2011, 11:54

Idąc wstecz nig­dy nie do­jedziesz do celu 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 stycznia 2011, 17:41
hainekan

Kawałek z życia chwil...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hainekan

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność